ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ БУДІВНИЦТВА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених Земельним кодексом України. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами.

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарскихї будівель і споруд(присадибна ділянка) в нвступних розмірах:

— у селах — не більше 0,25 гектара;

— в селищах — не більше 0,15 гектара;

— у містах —  не більше 0,10 гектара.

Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно громадянину у власність у зв`язку з набуттям ним права власності на жилий будинок, не може бути меншим, ніж зазначений максимальний розмір земельної ділянки (крім випадків, якщо розмір земельної ділянки, на якій розташований будинок, є меншим).

Для будівництва індивідуальних гаражів безоплатно може передаватись земельна ділянка у розмірі не більше 0,01 гектара.

Під садибною розуміється замельна ділянка разом з розташованими на ній житловими будинками, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комінікаціями, багаторічними насадженнями.

Громадяни України набувають безоплатно права власності на присадибні земельні делянки із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Земельним кодексом України.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян, у мажах визначених норм, проводиться один раз щодо кожного виду використання.

Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами із земель державної, комунальної та приватної власності. Крім того, присадибні земельні ділянки і ділянки для індивідуального гаражного будівництва можуть використовуватись на підставі права оренди, відновідно до загальних правил Закону України “Про оренду землі”. Кількість та площа орендованих для мети земель законодавством не обмежена.

Законодавство не містить заборон щодо набуття права на такі земельні ділянки іноземцям та особам без громадянства із земель приватної власності.

Гаражі відповідно до державних будівельних норм допускається розміщувати у містах поза зонами пішої доступності зупинок міського транспорту  ( з радіусом доступності більше 500 м. ).

Господарські будівлі і гаражі допускається об`єднувати на суміжних ділянках.Допускається розміщення гаража по лінії забудови за умови узгодження з місцевими органами архітектури і містобудування.

Матеріал підготувала завідувач  Десятої харківської державної нотаріальної контори Верещака Г. Л. 

Leave a Reply