ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ ТА ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

22 липня 2020 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», якою передбачено зміну алгоритму призначення та виплати допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Отож, з 1.07.2020 року призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогосподарства), обчислення середньомісячного сукупного доходу здійснюється за єдиним принципом.

У зв`язку з цим станом на 1.05.2021 року кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям в Одесі є найменшою за останні декілька років і становить 1536 осіб. Для порівняння: на 1.05.2020 р. — 4174 одержувачі такої допомоги.

З метою державної підтримки одиноких матерів, які за нових умов надання допомоги з 1 липня 2020 року не змогли скористатися допомогою на дітей одиноким матерям, районні управління соціального захисту населення пропонували вказаній категорії громадян звернутися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Так, на сьогодні кількість одержувачів вказаної допомоги у порівнянні з травнем 2020 року збільшилась на 549 сімей. Якщо станом на 1.05.2020 р. чисельність малозабезпечених сімей становила 1573 сім’ї, то на зазначену дату поточного року — 2122 малозабезпечені сім’ї.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» установлено у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2021 року — 2 189 гривень, з 1 липня — 2 294 гривні, з 1 грудня — 2 393 гривні.

Враховуючи зазначене, у 2021 році допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги на дітей (грн.)

Вік з січня  з липня  з грудня
до 6 років 1921 2013 2100
від 6 до 18 років 2395 2510 2618
від 18 до 23 років 2270 2379 2481

 

Відтепер до середньомісячного сукупного доходу сім’ї враховуються:

 • заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;
  • пенсія, стипендія, у тому числі із сумою її індексації;
  • соціальні виплати, у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
  • допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
  • грошові перекази, отримані із-за кордону;
  • інші доходи, відомості про які отримано від ДПС та Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

До середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуються:

 • частина допомоги при народженні та усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
  • одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
  • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
  • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • компенсація послуги «муніципальна няня», що виплачується отримувачу такої послуги;
  • державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;
  • дохід від розміщення депозитів, допомога від благодійних організацій;
  • отримані та сплачені особою аліменти;
  • соціальна стипендія, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

За новими умовами допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

1) У складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку та не працювали, не проходили військової служби, не проводили підприємницької чи професійної діяльності, не здобували освіти за денною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, не зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім осіб, які доглядали за дітьми до досягнення ними 3-річного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за важко хворими дітьми, особою з інвалідністю І групи, особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства).
2) Особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги здійснили купівлю на суму, яка на дату купівлі перевищує 50 тис. гривень.
3) У власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.
4) У власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Якщо у складі сімʼї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:
— у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;
— відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Важливо! Якщо сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги та визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, виплата допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям припиняється. На наступний строк допомогу може бути призначено не раніше ніж через шість місяців, починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Related Posts

ДО ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ПЛАНУЮТЬ ВНЕСТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНТЕРНЕТУ
БЕЗОПЛАТНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ОНКОХВОРИХ
ПЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ НЕЖИРНЫХ СОРТОВ РЫБЫ

Leave a Reply